Home ข่าวเด่น เปิดจดหมาย "พระครูบาบุญชุ่ม" ขอลูกศิษย์อดทนอดกลั้น จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ

เปิดจดหมาย "พระครูบาบุญชุ่ม" ขอลูกศิษย์อดทนอดกลั้น จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

จดหมายฉบับที่ 26 จาก “พระครูบาบุญชุ่ม” ถึงบรรดาลูกศิษย์ ฝากขอให้มีความรักความสามัคคี อดทนอดกลั้นต่อกัน จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็น ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 2 มี.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระมหาทองสุข สุขธัมโม ลูกศิษย์พระครูบาบุญชุ่ม ผู้ดูแลสถานปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้นำจดหมายของ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ที่เข้าไปปฏิบัติเจริญธรรมกรรมฐาน ปิดวาจา บำเพ็ญเพียรในถ้ำเป็นปีที่ 3 ในถ้ำเมืองแก๊ด จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เขียนส่งออกจากถ้ำเป็นภาษาไทใหญ่ ถึงพุทธศาสนิกชน และลูกศิษย์ มาแปลเป็นภาษาไทย โดยมีใจความว่า

ปีธรรม 2565 พรรษา (พ.ศ.2565) เดือน 4 แรม 14 ค่ำ ที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊ด ขอเมตตาถึงพุทธศาสนิกชน และบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายทุกบ้านทุกเมือง ได้รับทราบโดยทั่วกัน เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม มีความสุขกายสบายใจ ฉันได้ปกติดี ไม่เป็นโรคเวทนาอะไร ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา เมตตา สงบเย็นใจทุกคืน ไม่ให้หลงลืมสติธรรม ปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐาน 4 เดิน ยืน นั่ง นอน มีสติทุกขณะ ปฏิบัติศาสนกิจอันใดอยู่ ก็มีสตินำหน้า พิจารณาเป็นสติธรรมสังเวช เห็นถึงสังขารธรรม เกิดดับ

เอาสติญาณพิจารณารู้ถึงสภาวธรรม อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันใดก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นทุกข์เท่านั้น ไม่เป็นดังใจที่เราปรารถนา เป็นไปตามสภาวธรรมเท่านั้น รูปนามสังขารธรรมเป็นอันเปล่าประโยชน์ ไร้ซึ่งแก่นสาน อยู่รอคอยวันตายเท่านั้น กินข้าวอยู่ก็รอคอยวันตาย อยู่เฉยๆ ก็รอคอยวันตาย น่าเบื่อหน่ายในโลก สังขารธรรมอันใดก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เราท่านทั้งหลายจึงได้เกิดมาเป็นแขกชั่วคราวในโลกนี้เท่านั้น อีกไม่นานสักเท่าใดก็จะได้หวนคืนสู่สภาพเดิม จะได้ตายเข้าป่าช้า เป็นอาหารของหนอน มด แมลงเท่านั้น

สรรพสัตว์เกิดมาแล้วมีเรื่อง เฒ่า เจ็บ เป็น ตาย นี้เหมือนกัน มีเรื่องทุกข์นี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นไม่ควรทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกัน ให้มีใจรักสามัคคี มีใจเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งกันและกัน มีกายกรรมเมตตา วจีกรรมเมตตา มโนกรรมเมตตา มีน้ำใจดี รักสามัคคีช่วยเหลือกัน มีอุเบกขาและให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่าได้มีใจที่ไม่ดีต่อกัน ให้มีความอดทน อดกลั้น มีน้ำใจดี รักกัน เอ็นดูกัน อันว่าในโลกนี้ บ้านเมืองที่อยู่ที่อาศัย น้ำ ดิน หินผาป่าไม้ ห้วย ดอย เมืองเราทั้งหลายจึงจะได้สงบร่มเย็น

ถ้าไม่มีใจเมตตา สรรพสัตว์ในโลกจะมีความทุกข์ใจ มีความเดือดเนื้อร้อนใจ ได้ร้องไห้ ถ้ามีใจดี มีเมตตา สรรพสัตว์ในโลกนี้ไม่มีความทุกข์เข็ญใจ ได้อยู่สงบร่มเย็น มีความสงบเย็นใจแท้แล ถ้าไม่มีศีลธรรม จะไม่มีความสงบร่มเย็นจากที่ไหน ถ้ามีใจเมตตาธรรม เราท่านทั้งหลายได้สงบร่มเย็น ได้สร้างบารมี คุณงามความดี น้อมเข้าไปสู่พระนิพพาน พ้นจากความทุกข์เข็ญใจ พ้นจากความเดือดร้อนใจ เกิด เฒ่า เจ็บ เป็น ตาย นำออกให้หายหมดไป

เมื่อได้ถึงซึ่งเวียงอันเกษมสุขสำราญ อมตธาตุนิพพานอันประเสริฐ เป็นที่สงบร่มเย็น หมดสิ้นอาสวะ ภพ ชาติ มนุษย์ ผีสาง เทวดา ไม่ได้กลับมาเกิดมาตายเป็นทุกข์อีก เพราะฉะนั้นเวลานี้มีคุณค่าให้พากันขวนขวาย รีบหาโอกาสสร้างคุณงามความดี อย่าให้โอกาสผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ สร้างคุณงามความดี บุญกุศลไว้มากๆ อย่าได้มีเรื่องทุกข์เข็ญใจ พากันสร้างบารมี ทาน ศีล ภาวนา ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกคืนวัน อย่าได้หลงลืมสติธรรม ช่วยกันสรรเสริญยกยอ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ขอให้พรดีแก่เทวดาและมนุษย์ ตราบเข้าถึงที่สงบร่มเย็น พระนิพพานธาตุนั้น ด้วยเทอญ

ทางด้าน พลเอกสุทัศน์ จารุมณี ประธานกรรมการมูลนิธิดอยเวียงแก้ว เผยว่า ธรรมะจากถ้ำของพระครูบาบุญชุ่มฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 26 นับจากวันนี้ไป 5 เดือนพอดี จะครบกำหนด 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่ครูบาบุญชุ่มได้อธิษฐานจิตเข้าพำนักในถ้ำเมืองแก๊ด จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ข้อธรรมะที่ครูบาเน้นย้ำเพิ่มเติมจากฉบับก่อนๆ คือขอให้มีความรักความสามัคคี มีพรหมวิหารสี่ อดทน อดกลั้น ต่อกัน ทั้งกาย วาจา ใจ จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็น ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign