Home ข่าวเด่น เลือก ”สุวัจน์” นั่งประธานพรรคชาติพัฒนา ขออาสากู้วิกฤติ ผ่าน 7 นโยบาย

เลือก ”สุวัจน์” นั่งประธานพรรคชาติพัฒนา ขออาสากู้วิกฤติ ผ่าน 7 นโยบาย

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

“ชาติพัฒนา” เลือก ”สุวัจน์” นั่งประธานพรรค พร้อมประกาศพาพรรคคัมแบ็ครับใช้คนโคราช เลือกตั้งครั้งหน้า ขออาสากู้วิกฤติประเทศ ผ่าน 7 นโยบาย เป็น ทางออกประเทศหลังการเลือกตั้ง

วันที่ 23 เม.ย.ที่ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี่โคราช จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา พร้อมนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรค รวมทั้งที่ปรึกษาพรรค ประกอบด้วย นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายสุเมธ ศรีพงษ์ พ.อ.วินัย สมพงษ์ และนายประเสริฐ บุญชัยสุข รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และสมาชิกพรรคชาติพัฒนา 290 คน ร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานพรรค และคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคทั้ง 4 ด้าน

โดยเลือก นายสุวัจน์ เป็นประธานพรรคชาติพัฒนา และถือเป็นประธานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี เพื่อจัดทำนโยบายและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของพรรคชาติพัฒนาให้ทันกับการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและสร้างความอยู่ดี กินดี ให้กับพี่น้องประชาชน โดย นายสุวัจน์ กล่าวขอขอบพระคุณหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกให้เกียรติและไว้วางใจ ให้รับตำแหน่งประธานพรรคพรรคชาติพัฒนา

ต่อมา นายสุวัจน์ บรรยายสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองภายใต้หัวข้อ “ทางออกของประเทศภายหลังการเลือกตั้ง” กล่าวว่า การแก้ไขข้อบังคับพรรค เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของพรรคชาติพัฒนา ให้สอดคล้องกับภาวะปัญหาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยต่างๆ ของโลกรอบตัวเรา และปัญหาต่างๆ ภายในประเทศ เพื่อให้พรรคชาติพัฒนา มีขีดความสามารถในการทำงานทางการเมือง ประธานพรรค ประธานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทั้งหมด ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ก็จะคล้ายๆ กับบริษัทใหญ่ๆ ที่จะมีคณะผู้บริหารและบอร์ดใหญ่ โดยบอร์ดใหญ่จะดูแลเรื่องนโยบายต่างๆ มอบให้กับคณะผู้บริหารรับไปพิจารณาเป็นแนวทางการบริหาร คณะผู้บริหารของพรรคก็จะมีหัวหน้าพรรคเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับกรรมการบริหารพรรค

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ก็จะทำหน้าที่คล้ายบอร์ดนโยบายที่จะประกอบด้วยผู้อาวุโส มีประสบการณ์เยอะๆ  นักวิชาการต่างๆ มาร่วมกันคิดยุทธศาสตร์และนโยบาย ที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศและของประชาชนให้ลุล่วง โดยมอบยุทธศาสตร์และนโยบายให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรครับไปเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

นายสุวัจน์ กล่าวว่า การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้ามีความสำคัญมากกับอนาคตของประเทศและของเรา ต่างกับทุกครั้ง เพราะครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่อยู่บนมหาวิกฤติและความหวังของประชาชนว่า ใครจะมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และต่อเนื่องมาตลอดจนถึงวันนี้ เป็นวิกฤตจริงๆ ทั้งเรื่องโควิด วิกฤตเศรษฐกิจ และสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงที่กระทบต่อทุกคนอยู่ในเวลานี้  เกิดจากสถานการณ์การสู้รบระหว่าง รัสเซียกับยูเครน สถานการณ์การค้าการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด สถานการณ์ของสงครามการค้าของจีนและสหรัฐฯ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ( TECHNOLOGY DISRUPION) ทั้งเทคโนโลยีดิจิตอล เทคโนโลยีชีวภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตชีวิตและการทำธุรกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ กระทบต่อการเติบโตของ GDP ของประเทศ กระทบการลงทุนจากต่างชาติ กระทบการส่งออก กระทบต่อผลผลิตและราคาพืชผลการเกษตรของเกษตรกร กระทบต่อรูปแบบการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไป การทำอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป กระทบต่อ SME ที่ปรับตัวไม่ทัน ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ  น้ำท่วม  พายุ  แผ่นดินไหวที่เกิดจากปัญหาโลกร้อนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ต้องแก้ไขร่วมกัน ถ้าฟังปัญหาทั้งหมดก็จะเห็นมหาวิกฤตจริงๆ บ้านเมืองของเราวันนี้ ก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันแก้ไข ช่วยกันคิดว่าจะพาประเทศชาติออกจากวิกฤติได้อย่างไรกัน  ถึงเป็นที่มาของหัวข้อการพูดวันนี้ว่า “ทางออกประเทศหลังการเลือกตั้ง” ควรจะต้องทำอย่างไรดีต่อไป”

นายสุวัจน์ กล่าวว่า “ทางออกประเทศหลังการเลือกตั้ง” หมายถึง งานและนโยบายต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการกันอย่างจริงจัง เพื่อกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจกลับมาและให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้าง Plat Form ใหม่ ไม่ให้เราเสียเปรียบ แข่งขันบนจุดแข็งที่เรามีอยู่และสามารถรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของเราไว้ได้  เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความรักสามัคคีเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเรา เมืองไทยเรากลับมามีรอยยิ้มเหมือนเดิม รักกันเหมือนเดิม  มีความสุขเหมือนเดิม และสิ่งที่เราควรจะทำกันเพื่อให้ประเทศชาติของเรามีทางออกมีหลายประเด็นที่อยากเสนอให้พวกเราช่วยกันคิด ช่วยกันทำ รวม 7 เรื่อง คือ

1.ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องและดูแลผลกระทบจากโควิด (Post Covid) 2.ใช้เทคโนโลยีมาสร้างความทันสมัยให้กับประเทศ 3.เศรษฐกิจต้องเติบโตบนจุดแข็ง เป็น Plat Form ใหม่ของเศรษฐกิจไทย 4.ท้องถิ่นต้องเข้มแข็ง สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ 5.ผู้สูงอายุ คือ กำลังของประเทศ 6.เตรียมพร้อมรองรับปัญหาโลกร้อน (Global Climate Change) และ 7. การเมืองทางออกสุดท้ายของประเทศ ต้องมีเสถียรภาพ  คุณภาพ เสียสละ ลดความขัดแย้ง

นายสุวัจน์ กล่าวย้ำว่า พรรคชาติพัฒนา มีความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยกันทำงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้พี่น้องประชาชน จากประสบการณ์และบุคลากรของพรรคที่เคยทำมาแล้ว โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จในช่วงที่ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีต ส.ส.โคราช เป็นนายกรัฐมนตรี “เศรษฐกิจยุคทอง แปรสนามรบเป็นสนามการค้า โคราชประตูสู่อีสาน อีสานประตูสู่อินโดจีน” เราพร้อมที่จะทำงานและเชื่อมั่นว่าเราทำได้ เราเคยทำมาแล้ว เราจะทำต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทย ขอให้ไว้วางใจพรรคชาติพัฒนา

 
“พรรคชาติพัฒนา เกิดที่โคราช ถึงมีคำว่าโคราชชาติพัฒนา มีคำว่าตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน  เกิดที่โคราชก็ต้องตายที่โคราช พรรคชาติพัฒนาขอยึดเอาโคราชไว้เป็นเรือนตาย ขอคัมแบ็คอีกครั้งเพื่อรับใช้ชาวโคราช” ประธานพรรค กล่าว

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign