Saturday, September 25, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดแพทยสภาเปิดเกณฑ์-ข้อห้าม จองฉีดไฟเซอร์ ยันตรวจสอบละเอียดทุกรายชื่อ

แพทยสภาเปิดเกณฑ์-ข้อห้าม จองฉีดไฟเซอร์ ยันตรวจสอบละเอียดทุกรายชื่อ


วันนี้ ( 22 ส.ค.64 ) แพทยสภาชี้แจงกรณีวัคซีนไฟเซอร์ของแพทย์ที่ตกสำรวจ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยระบุว่าตามที่มีการลงทะเบียนขอสิทธิวัคซีนไฟเซอร์ ผ่านสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ในโครงการร่วมของการฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ระบบ MD eService จะตรวจสอบขั้นตอนต้นว่าท่านเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีสิทธิกรอกเพื่อเข้าระบบประสานการจองวัคซีน
2. ระบบจะให้สิทธิท่านจอง วันฉีด กับ รพ.ตำรวจ (เพื่อส่งข้อมูลให้ให้ตรวจเงื่อนไขกับหมอพร้อม) โดยการได้สิทธิ์ต้องเป็นไปตามข้อ 3
3. เงื่อนไข การได้สิทธิ์ ต้องเป็นไปตามที่ สธ.กำหนด โดยทาง รพ.ตำรวจจะตรวจสอบ หากไม่ตรงจะไม่มีการประกาศรายชื่อลงทะเบียน  (ซึ่งบางท่านข้อมูลไม่ตรงกับหมอพร้อมต้องรีบติดต่อ แพทยสภา) โดยมี เงื่อนไข ที่ สธ.ประกาศดังนี้

-ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ
-ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นซิโนแวค ซิโนฟาร์ม หรือแอสตราเซนเนกา มาเกิน 4 สัปดาห์
-ได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม เกิน 4 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม มีข้อห้ามไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีนไฟเซอร์ ดังนี้

ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกา 2 เข็ม
ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นซิโนแวคและแอสตราฯ เป็นเข็มที่ 2
ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นซิโนฟาร์ม และแอสตราฯ เป็นเข็มที่ 2
ได้รับวัคซีนกระตุ้น เข็ม 3 เป็นแอสตราฯ แล้ว หรือได้รับวัคซีนไฟเซอร์มาก่อนแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นผ่าน หลักเกณฑ์ 1-3 แล้วจะประกาศชื่อให้มารับการฉีดในเว็บไซต์ของ รพ.ตำรวจ โดยวันที่ขอรับการฉีด ต้องนำบัตรหรือเอกสารแสดงตนว่าเป็นแพทย์ติดไปเพื่อใช้สิทธิ และเงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่ สธ.กำหนด ซึ่งทาง รพ.ตำรวจ จะตรวจสอบกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมอย่างละเอียดหน้างาน ทุกราย แบบโปร่งใส สำหรับสมาชิกต่างจังหวัด แพทยสภาจะส่งรายชื่อไปยังจังหวัด ให้พิจารณาวัคซีนตามเงื่อนไขต่อไป

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments