Saturday, October 16, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดแม่ฮ่องสอน กลับมาพบผู้ติดเชื้อ 7 คนรวด ในหมู่บ้านห้วยมะโอ หลังปลอดไปนานกว่าครึ่งเดือน หวั่นลามมาจากศูนย์พักพิงผู้หนีภัยสู้รบที่อยู่ใกล้กัน

แม่ฮ่องสอน กลับมาพบผู้ติดเชื้อ 7 คนรวด ในหมู่บ้านห้วยมะโอ หลังปลอดไปนานกว่าครึ่งเดือน หวั่นลามมาจากศูนย์พักพิงผู้หนีภัยสู้รบที่อยู่ใกล้กัน


( 23 ส.ค.64 ) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 35 คน พบเชื้อ 7 คน  เป็นผู้ป่วยในจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
Case MS256 – MS262 เป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 4 คน  ช่วงอายุระหว่าง 32 – 75 ปี และเป็นผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป  ผู้ป่วยทั้ง 7 คน มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านห้วยมะโอ ม.2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่ละอูน ซึ่งก่อนหน้านี้ มีรายงานการพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่พักพิงฯ จำนวน 6 คนด้วยกัน
ทีมสอบสวนควบคุมโรค อ.สบเมย ได้ดำเนินการสอบสวนโรคและขยายผลไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่อาศัยอยู่ในนอกพื้นที่พักพิงฯ ตรวจด้วยชุดตรวจ Rapid antigen ผลเป็นบวก และส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 7 คน  ทั้งหมดมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย คือ มีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง แล้ว
นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ อ.สบเมย ในขณะนี้ ได้ส่งทีมสอบสวนควบคุมโรคและทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เพิ่มเติม โดยดำเนินตามมาตรการ ดังนี้

1.  ห้ามไม่ให้มีการเดินทางเข้า – ออก หมู่บ้าน พื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่ละอูนตั้งแต่ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา
2. ตรวจคัดกรองเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเพื่อแยกคนที่ติดเชื้อออกจากคนที่ยังไม่ติดเชื้อ
3. จัดตั้งสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในหมู่บ้าน สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือ มีอาการเพียงเล็กน้อย และส่งต่อผู้ติดเชื้อที่มีอาการปานกลาง รุนแรง หรือ เป็นกลุ่มเสี่ยงไปรับการรักษายัง รพ.แม่สะเรียง
4. รณรงค์ให้สุขศึกษา แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
จากการประเมินสถานการณ์ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เกิดโรค ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกล การเดินทางคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก คาดว่าจะสามารถควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้

สรุป สถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด ระลอกเมษายน จำนวน 262คน เป็นเพศชาย 146คน (56%) เพศหญิง 116 คน (44%) เสียชีวิต 2 คน (0.7%) รักษาหายแล้ว 206 คน (79%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 54 คน (20%)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments