Tuesday, October 19, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดโควิดคร่าคนไทย 220 ชีวิต และยังพบอีก 1 คน ตายคาบ้าน

โควิดคร่าคนไทย 220 ชีวิต และยังพบอีก 1 คน ตายคาบ้าน


วันนี้ (  5 ก.ย.64 ) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เปิดเผยรายละเอียดของผู้เสียชีวิต 224 คน โดยเป็นคนไทย 220 คน สัญชาติเมียนมา 2 คน กัมพูชา 1 คน และปากีสถาน 1 คน มีอายุระหว่าง 26-94 ปี จำแนกเป็นเพศชาย 125 คน เพศหญิง 99 คน ค่ากลางจากวันที่รู้ผลติดเชื้อจนถึงเสียชีวิต คือ 18 วัน รักษานานสุด 36 คน และยังพบอีก 1 คน เสียชีวิตที่บ้าน พบใน จ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ 171 คน เป็นผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรังอีก 36 คน ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 17 คน ไม่มีประวัติโรคประจำตัว ทั้งนี้สาเหตุของการเสียชีวิตยังคงเป็นการมีโรคร่วม เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะอ้วน โรคไต และผู้ป่วยติดเตียง

61345766e61039.50649505.jpg

เมื่อจำแนกการเสียชีวิตออกตามพื้นที่ กรุงเทพฯ พบผู้เสียชีวิตสูงสุด 35 คน รองลงมาเป็นปริมณฑล 51 คน แบ่งเป็น ปทุมธานี 22 คน สมุทรสาคร 15 คน สมุทรปราการ 12 คน และนครปฐม 2 คน

ภาคใต้ มีผู้เสียชีวิตใน 8 จังหวัด รวม 20 คน ภาคเหนือ มีผู้เสียชีวิตใน 4 จังหวัด รวม 16 คน ภาคอีสาน มีผู้เสียชีวิตใน 6 จังหวัด รวม 10 คน ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออก มีผู้เสียชีวิตใน 14 จังหวัด รวม 92 คน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments