Home ข่าวเด่น โควิดชลบุรีเป็นวงกว้างติดเชื้อรวมกว่า 2,700 ราย ชี้การออกนอกบ้านพาเสี่ยง

โควิดชลบุรีเป็นวงกว้างติดเชื้อรวมกว่า 2,700 ราย ชี้การออกนอกบ้านพาเสี่ยง

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

ชลบุรี ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ยืนยันด้วย RT-PCR จำนวน 1,250 ราย ATK 1,366 ราย โดยข้อมูลจาก สสจ.เผยการระบาดกระจายเป็นวงกว้าง โดยมีปัจจัยจากการออกนอกบ้านของประชาชน ย้ำ ให้ป้องกันตัวตลอด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานวันนี้ (24 ก.พ. 65) มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ยืนยันด้วย RT-PCR จำนวน 1,250 ราย ATK 1,366 ราย โดยประกอบไปด้วย 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 107 ราย สะสม 2,162 ราย และจังหวัดอื่นๆ รวมสะสม 478 ราย 2. CLUSTER บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.พานทอง 5 ราย สะสม 24 ราย 3. CLUSTER บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด อ.พานทอง 3 ราย สะสม 7 ราย 4. CLUSTER บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด อ.พานทอง 3 ราย สะสม 55 ราย 5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 24 ราย 6. บุคลากรทางการแพทย์ 19 ราย 7. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย 8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ในครอบครัว 247 ราย จากสถานที่ทำงาน 153 ราย บุคคลใกล้ชิด 50 ราย ร่วมวงสังสรรค์ 5 ราย 9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 41 ราย และ 10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 579 ราย

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 767,873 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,864 คน (อัตราป่วย 503.21 ต่อแสนประชากร) ไม่มีปอดอักเสบ, ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ราย (0.13 ต่อแสนประชากร) และไม่มีเสียชีวิต มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,882,331 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 7,646 คน (อัตราป่วย 406.20 ต่อแสนประชากร) ผู้ป่วยปอดอักเสบ 18 ราย (0.96 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 4 ราย (0.21 ต่อแสนประชากร) และเสียชีวิต 6 ราย (0.32 ต่อแสนประชากร) ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 92,835 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 353,907 คน รวม 446,742 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 5,899 คน (อัตราป่วย 1,320.45 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยปอดอักเสบ 19 ราย (4.25 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 8 ราย (1.79 ต่อแสนประชากร) และเสียชีวิต 14 ราย (3.13 ต่อแสนประชากร)

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน), ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564, รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564, รายที่สามไม่พบประวัติการรับวัคซีน), ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร 1. เลิกงานไม่สังสรรค์ 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย 3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆ กัน สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม โดยปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปาก ตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้ ในสภาวการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต 

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign