Sunday, October 24, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดโฆษกรัฐบาลเร่งสื่อสาร ปชช.รัฐบาลทำทุกวิถีทางแก้โควิด ...

โฆษกรัฐบาลเร่งสื่อสาร ปชช.รัฐบาลทำทุกวิถีทางแก้โควิด 2021-08-24 21:51:08

ข่าวด่วน

โฆษกรัฐบาลคนใหม่ขอบคุณนายกฯไว้วางใจ ชี้สถานการณ์โควิด – 19 เป็นปัญหาใหญ่รัฐบาลพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย การสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เมื่อวันที่ 24  ส.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุม ครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายบรรสาน บุนนาค ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายอนุชา บูรพชัยศรี ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และนายธนกร วังบุญคงชนะ ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ไว้วางใจการทำงานในตำแหน่งโฆษกรัฐบาลตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา และได้มอบโอกาสในการทำงานในตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นงานบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายมากขึ้น

นายอนุชายังกล่าวขอบคุณไปยังสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความร่วมมือนำเสนอข่าวสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ ได้ให้ความร่วมมือจากสื่อมวลชนเป็นอย่างดี รวมทั้งยังหลีกเลี่ยงการนำเสนอข่าวที่บิดเบือน เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และขอขอบคุณเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการทำงานในสำนักโฆษก เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน และหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงรองโฆษกรัฐบาลที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี ทั้งนี้ ขอขอบคุณประชาชนที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่ดีให้กับรัฐบาลทุกช่องทาง ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่รับฟังคำเสนอแนะ และเสียงของประชาชน เพื่อทำให้การดำเนินงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพอย่างดีที่สุด

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความไว้วางใจ และให้โอกาสในการเข้ามาทำงานในตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายต่างๆ นอกจากนี้ยังเน้นการสื่อสารสองทาง ทั้งการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่สะท้อนผ่านมายังรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไข และการทำงานในเชิงรุกในเรื่องดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โควิด – 19 เป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย ฉะนั้นแล้วการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญRELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments