Home ข่าวเด่น โฆษกรัฐบาล เผย "บิ๊กตู่" สั่ง ทุกหน่วยงาน แก้ "ภัยแล้ง ไฟป่า-หมอกควัน"

โฆษกรัฐบาล เผย "บิ๊กตู่" สั่ง ทุกหน่วยงาน แก้ "ภัยแล้ง ไฟป่า-หมอกควัน"

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

โฆษกรัฐบาล เผย “บิ๊กตู่” ติดตามและสั่งการแก้สถานการณ์ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน กำชับทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการทำงาน ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

วันที่ 6 มี.ค. 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ และได้สั่งการติดตามการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาค ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีสถานการณ์ภัยแล้ง น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ มีปริมาณน้ำเก็บกักลดลง และมีแนวโน้มของสถานการณ์ไฟป่า ปัญหาหมอกควัน และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีห่วงกังวลผลกระทบที่อาจส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน ซึ่งเกิดจากปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควัน และปัญหาไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน และให้น้อมนำศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหา

ในโอกาสนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2565 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 10 หน่วย ปฏิบัติการทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งและสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ของประเทศ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยประจำอยู่ 5 ภูมิภาค จำนวน 10 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ ภาคเหนือตอนบนตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ตาก ภาคเหนือตอนล่างตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ จ.แพร่ และ จ.พิษณุโลก ภาคกลางตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ จ.บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ จ.จันทบุรี และภาคใต้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 4 หน่วยปฏิบัติการ เพื่อติดตามสถานการณ์และช่วงชิงสภาพอากาศในการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและความต้องการน้ำในบางพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

“นายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพ และการดำรงชีวิตพื้นฐานของประชาชนอย่างเร่งด่วน ภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน โดยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นบูรณาการการทำงานร่วมกัน วางแผนให้การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งใกล้ชิดพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนในการสังเกต เฝ้าระวัง และแจ้งปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และจะได้แก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วนอย่างทันท่วงที” นายธนกร กล่าว.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign