Sunday, September 26, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดใบขับขี่หมดอายุ ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 64 ขบ.ประสานตำรวจยืดเวลาผ่อนปรน 0 20 ส.ค. 64กรมขนส่งทางบกขยายให้ใช้ ใบขับขี่หมดอายุ...

ใบขับขี่หมดอายุ ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 64 ขบ.ประสานตำรวจยืดเวลาผ่อนปรน 0 20 ส.ค. 64กรมขนส่งทางบกขยายให้ใช้ ใบขับขี่หมดอายุ ไปได้ถึง 31 ธ.ค.64 ประสานตำรวจผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เหตุจากการงดบริการด้านใบขับขี่


กรมขนส่งทางบกขยายให้ใช้ ใบขับขี่หมดอายุ ไปได้ถึง 31 ธ.ค.64 ประสานตำรวจผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เหตุจากการงดบริการด้านใบขับขี่

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้มีประกาศงดให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยในช่วงระยะเวลาการงดให้บริการ กรมการขนส่งทางบก ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อผ่อนปรนการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ประสานสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ขอให้พิจารณาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้พิจารณาขยายระยะเวลาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้ขับรถต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ ได้เพิ่มการผ่อนปรนให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถขับรถที่ใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าได้ ได้แก่ รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่จดทะเบียนตามกฎหมายด้วยการขนส่งทางบก (รถปิคอัพป้ายเหลือง) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้สามารถประกอบการกิจการขนส่งสินค้าซึ่งมีความจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนอีกด้วย

นอกจากการขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ในส่วนของประชาชนที่มีเอกสารประกอบคำขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มงดให้บริการ กรมการขนส่งทางบกจึงได้อนุโลมให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อลดภาระให้ประชาชนยังคงใช้เอกสารได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สำหรับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใกล้จะถึง

วันสิ้นอายุ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตสามารถดำเนินการอบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ได้ล่วงหน้า เพื่อนำผลการผ่านการอบรมดังกล่าวมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเมื่อสำนักงานขนส่งเปิดดำเนินการ

โดยมีการให้บริการอบรมผ่านระบบ e-Learning ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล อบรม 1 ชั่วโมง, การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี อบรม 2 ชั่วโมง, การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง อบรม 2 ชั่วโมง และการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ อบรม 3 ชั่วโมง ซึ่งผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถจะได้รับสิทธิการยกเว้นการทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถ แล้วแต่กรณี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– ขนส่ง งดทำ ใบขับขี่ ต่อทะเบียนรถ 13 จังหวัดล็อกดาวน์ เริ่ม 20 ก.ค. เป็นต้นไป
– กรมการขนส่งเล็งปรับเกณฑ์ ใบขับขี่บิ๊กไบค์ อายุขั้นต่ำ 24 ปี อบรม 12 ชั่วโมง สอบปฏิบัติ 11 ท่า
– ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กรมการขนส่งทางบก เผย ใบขับขี่แบบใหม่ ปี 64

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments