Home ข่าวเด่น "ไทย-ลาว" ถกความร่วมมือปราบยาเสพติด-จับมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงานร่วมกัน

"ไทย-ลาว" ถกความร่วมมือปราบยาเสพติด-จับมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงานร่วมกัน

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

รมว.ยุติธรรม พบ รมต.ป้องกันความสงบ สปป.ลาว ถกความร่วมมือปราบยาเสพติด ยันไทยให้ความสำคัญเป็นนโยบายลำดับแรก 2 ประเทศมีมติพร้อมจับมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงานร่วมกัน รมต.ลาว ขอบคุณไทยสนับสนุนอย่างดีมาตลอด ไทยมอบรางวัลนำจับ 1.2 ล้านบาทให้ลาวหลังรวบ 2 ผู้ต้องหาสำคัญได้

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.65 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชฑูต ณ เวียงจันทน์ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. น.ส.ดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวันฉัตร วณิชพันธุ์ คณะที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม และ พล.ต.ต.ธนรัชน์ สอนกล้า ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 เดินทางไปร่วมประชุมทวิภาคีไทย-ลาว หัวข้อความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 18 โดยมี พล.ต.ดร.ทองเหล็ก มังหน่อเมก รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ พ.อ.บัวผัน ฟองมะนี รองหัวหน้ากรมตำรวจใหญ่ พ.อ.อินปง จันทะวงสา เลขาธิการ LCDC พ.ท.พุดสะหวาด สูนทะลา รองเลขาธิการ LCDC และ พ.ท.ดาลิน สุดาจัน รักษาการหัวหน้าแผนกบริหาร และเจ้าหน้าที่ สปป.ลาวให้การต้อนรับ

ในการประชุม ไทยได้ขอความร่วมมือ สปป.ลาว ในการดำเนินการสกัดกั้นยาเสพติดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกันทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติด รวมทั้งการยึดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการค้ายา โดยเฉพาะกลุ่มคนไม่ดีและมีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ใช้พื้นที่ไทยและลาวในการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง ใช้กลไกความร่วมมือที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานหรือการประชุมหารือ โดยการพบปะกันหรือประชุมทางไกล ตอบสนองการปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ โดยเฉพาะข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์  เพื่อสกัดกั้นสารดังกล่าวเข้าสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยทางฝ่าย สปป.ลาว ได้เสนอขอความร่วมมือฝ่ายไทย คือ การร่วมกันสืบสวนปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติในรูปแบบของการปฏิบัติการร่วมกัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการสืบสวน โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

โดยระหว่างการประชุม นายสมศักดิ์ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ตนขอชื่นชม สปป.ลาว สำหรับความตั้งใจจริงในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เห็นได้จากข้อมูลการจับกุมในปีที่ผ่านมา ที่สามารถจับกุมและยึดของกลางได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในภูมิภาคเอเชีย และรัฐบาล สปป.ลาว ยังได้ประกาศให้เรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนของรัฐบาลไทย ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำ ขอยืนยันว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดยังคงเป็นนโยบายสำคัญลำดับแรกของรัฐบาลไทย เราจึงให้การสนับสนุนการทำงานในทุกกลยุทธ์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การจัดทำประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2564 ที่ต้องการปรับใช้กฎหมายยาเสพติดให้เป็นระบบ รวมกฎหมายยาเสพติดต่างๆเป็นฉบับเดียวเพื่อให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อนกัน และง่ายต่อประชาชนในการศึกษาทำความเข้าใจ

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เราได้เสริมมาตรการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปีนี้ได้ตั้งเป้าที่ 10,000 ล้านบาท และยังเน้นนโยบายสาธารณสุข ยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วยใช้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจ นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งเน้นเรื่องการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดต่างๆ มิให้เข้าไปยังแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำได้ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้นเหตุ การประชุมในวันนี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามพันธกรณี ที่ทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตนเชื่อมั่นว่าเวทีการประชุมแห่งนี้ จะเป็นโอกาสที่สำคัญอีกครั้งที่เราจะได้มาหารือทบทวน และปรับปรุงแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น และหวังว่าจะเป็นไปด้วยความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต

ด้าน พล.ต.ดร.ทองเหล็ก กล่าวว่า ทางลาวขอบคุณที่ไทยให้เกียรติในความสัมพันธ์ แม้การประชุมในครั้งนี้อาจจะติดขัดเรื่องปัญหาโควิด-19 แต่สุดท้ายยังเกิดขึ้นได้ ทางการลาวได้ยกเรื่องยาเสพติดเป็นวาระสำคัญระดับชาติ เรามีความตั้งใจ จริงจังในการปราบปรามและสกัดสารตั้งต้นยาเสพติด และจะทำให้ดีกว่าเดิม ซึ่งจะเดินหน้าปฏิบัติการงานตามแผนแม่น้ำโขงปลอดภัย และแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ให้สำเร็จบรรลุจุดหมาย และต้องขอบคุณไทยที่ให้การสนับสนุนในหลายด้าน ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามแผนแม่น้ำโขงปลอดภัยและแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ 1511 การส่งเสริมความร่วมมือการสืบสวนปราบปรามทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติด การส่งเสริมความร่วมมือการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด โดยการสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่นักวิทยาศาสตร์ การแลกเปลี่ยนภาพถ่ายยาเสพติด การสร้างฐานข้อมูลตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการติดตามบุคคลตามหมายจับ สนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินงานของวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง และฝ่ายไทยยินดีสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือภายใต้โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายยาเสพติดระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ยังได้แนะนำแนวทางการปราบยาเสพติดแบบใหม่ ในชุดพาลีปราบยา ให้กับทาง สปป.ลาว ทั้งการจัดการส่วนแบ่งรางวัลนำจับ โดยมั่นใจว่าแนวทางการปราบปรามยาเสพติดในแนวทางนี้จะสำเร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณเพิ่มเติม ขอให้เรามั่นใจว่าลาวและไทยยังเดินหน้าร่วมมือกัน เราจะสามารถทำให้สถานการณ์ยาเสพติดนั้นดีขึ้น สำหรับการประชุมทวิภาคี ครั้งที่ 19 จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย

สำหรับช่วงสุดท้ายของการประชุม ประเทศไทยได้มอบรางวัลนำจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด 2 ราย รวม 1,200,000 บาท ให้แก่ทาง สปป.ลาว ที่ได้ให้ความร่วมมือในการสืบสวน ซึ่งในรายของ นายอธิพัชร์ อัศวเทพอุทัย คือ ผู้ต้องหาในคดีที่ตำรวจออสเตรเลีย ตรวจยึดไอซ์ 1,580 กิโลกรัม และเฮโรอีน 72 กิโลกรัม ซุกซ่อนในตู้ลำโพง ที่ สปป.ลาวจับกุมได้เมื่อเดือน ส.ค.2564 มีรางวัลนำจับ 1,000,000 บาท และ นายธงชัย ผญินทร ผู้ต้องหาคดีสมคบฯฝ่ายลาวจับกุมได้เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2565 มีรางวัลนำจับ 200,000 บาท

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign