Friday, September 24, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดไล่ออกจากราชการ! อดีต ผกก.สภ.ทุ่งสง ปมอมเบี้ยเลี้ยงโควิด ของลูกน้องในโรงพัก

ไล่ออกจากราชการ! อดีต ผกก.สภ.ทุ่งสง ปมอมเบี้ยเลี้ยงโควิด ของลูกน้องในโรงพัก


จากกรณีที่  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชา (ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูลความผิดว่า พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 และมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีหักเงินค่าเบี้ยเลี้ยงงบโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งสง

โดย ป.ป.ช.ตรวจสอบพบว่าเมื่อปี 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดสรรเงินค่าตอบแทน หรือ ค่าเบี้ยเลี้ยงงบโควิด-19 ให้ สภ.ทุ่งสง เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งศูนย์ ในอัตราคนละ 60 บาทต่อชั่วโมง โดยเบิกจ่ายเท่ากับที่ปฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งในวันราชการและวันหยุดราชการ และงดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะยุติลง แต่ พ.ต.อ.สมพงศ์ ได้สั่งการตำรวจทุกนายใน สภ.ทุ่งสง ที่ได้รับเงินเกินจาก 15,000 บาท ให้นำไปบริจาคให้ สภ.ทุ่งสง เพื่อนำไปจัดสรรให้กับตำรวจที่ได้รับการจัดสรรน้อยกว่า 15,000 บาท เพื่อความเท่าเทียมกันและเพื่อความสามัคคี ส่วนเงินที่เหลือจากการปันส่วนให้เก็บไว้เป็นกองกลาง ซึ่งขณะนั้นมีตำรวจหลายนายไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีใครโต้แย้งหรือคัดค้าน และหากมีตำรวจนายใดไม่ยินยอม ก็จะออกคำสั่งย้ายปรับเปลี่ยนหน้าที่ เพื่อไม่ให้ข้าราชการตำรวจนายอื่นถือเป็นตัวอย่าง

ทั้งนี้ ป.ป.ช. ให้ส่งสำนวนความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา และส่งรายงานเอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ล่าสุดวันที่ 19 ส.ค.64 พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ภ.8 มีคำสั่งให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล รองผู้บังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 8 ออกจากราชการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.64 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกคำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 เรื่องเพิ่มโทษข้าราชการตำรวจ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล เท่านั้น ส่วนอื่นๆ ให้มีผลบังคับเช่นเดิม

อนึ่ง หากผู้ถูกลงโทษประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วันนั้น แต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน 90 วันนับ แต่วันพ้นกำหนด 90 วันนับ แต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

611e25922a6ee6.57910975.jpg

611e259053ede3.80511787.jpg

611e258de4a643.33609011.jpg

611e258b979769.81982212.jpg

611e25893af208.22435847.jpg

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments