Sunday, September 26, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุด2 ปี "จุรินทร์" นำพาณิชย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 64,000 ราย ...

2 ปี "จุรินทร์" นำพาณิชย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 64,000 ราย 2021-08-22 11:05:36

ข่าวด่วน

2 ปี  “จุรินทร์” นำพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแล้วกว่า 64,000 ราย รองรับ New Normal สร้างแม่ทัพส่งออก นำรายได้เข้าประเทศ

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากวิสัยทัศน์และการกำหนดนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ในการรุกตลาดการค้าต่างประเทศรองรับโลกยุคใหม่ New Normal และปรับตัวผู้ประกอบการรองรับยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าและสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้นโยบายการฝึกอบรมผู้ประกอบการได้รับความสนใจมีกระแสตอบรับดีเป็นอย่างยิ่ง ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ในยุคนายจุรินทร์โดยเฉพาะตลอด 2 ปีที่ผ่านมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กว่า 200 กิจกรรม เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับไปแล้วกว่า 64,000 ราย โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ New Economy Academy (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนการส่งออกของไทยให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใน 7 เดือนแรกของ ปี 2564 (ม.ค. – ก.ค.) สถาบัน NEA ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านหลักสูตรและโครงการต่างๆ จำนวน 13 โครงการ จัดกิจกรรมไปแล้วมากกว่า 60 กิจกรรม เช่น โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) โครงการ Salesman จังหวัด Go-Inter โครงการ ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ โครงการ Smart Content โครงการเกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก รุ่นที่ 2 โครงการ Young Exporter from Local to Global (YELG) เป็นต้น

นายจุรินทร์ ได้ติดตามนโยบายอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้สถาบัน NEA ตั้งเป้าในการพัฒนาผู้ประกอบการในช่วง 5 เดือนสุดท้ายของปี 2564 คือ ส.ค. – ธ.ค.2564 อีกกว่า 13,000 ราย ผ่านหลักสูตรและโครงการต่างๆ จำนวน 7 แผนงาน อีก 20 กิจกรรม เช่น โครงการต้นกล้าทูโกล โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO โครงการ E-Academy + The Guru ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค ผู้ประกอบการสามารถเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ คือ 1.การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 2.การใช้แอปพลิเคชันยุคใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย 3.ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 4. New Business Mindset for Thai Entrepreneur 5.Business Leadership in an Uncertain World 6.หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออกหรือโดรนเพื่อเกษตรยุคใหม่

“ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สถาบัน NEA ของกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับตามนโยบายของนายจุรินทร์ ไปแล้วกว่า 200 กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการไปแล้วทั้งสิ้น 64,068 ราย และยังจะเดินหน้าพัฒนาต่อไปโดยใช้ศักยภาพของคนทุกรุ่น ใช้ความร่วมมือของผู้มีประสบการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งหมดเพื่อเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ พัฒนาและสร้างต้นทุนที่มีศักยภาพให้กับประเทศ เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพการส่งออกแล้วนำรายได้เข้าประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ทำให้เรารู้ว่าการส่งออกสินค้าไทยกลายเป็นขาหลักขาเดียวที่ประเทศชาติพึ่งพาได้และเป็นขาหลักสำคัญที่เหลืออยู่ ดังนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ จึงให้ความสำคัญ ถือเป็นการสร้างแม่ทัพส่งออกทั้งตัวเล็กตัวน้อยและตัวใหญ่เมื่อประกอบกันก็เป็นกองทัพส่งออกที่มีอนาคต” นางมัลลิกา กล่าวRELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments